1. Testpaket 2K-Hohlwanddose ** begrenzt auf 1 PaketTestpaket 2K-Hohlwanddose ** begrenzt auf 1 PaketZum Shop
 2. Testpaket Isolierband ** begrenzt auf 1 PaketTestpaket Isolierband ** begrenzt auf 1 PaketZum Shop
 3. Testpaket Kabelbinder ** begrenzt auf 1 PaketTestpaket Kabelbinder ** begrenzt auf 1 PaketZum Shop
 4. Testpaket Fixpin ** begrenzt auf 1 PaketTestpaket Fixpin ** begrenzt auf 1 PaketZum Shop
 5. Testpaket SIROX-Schuko ** begrenzt auf 1 PaketTestpaket SIROX-Schuko ** begrenzt auf 1 PaketZum Shop